Først av alt ønsker vi deg hjertelig velkommen til Det Glade Kvartal. Vi har her forsøkt å samle den viktigste informasjonen som kan være nyttig for deg som er ny i borettslaget. Dersom du savner noe informasjon eller har andre tilbakemeldinger er du velkommen til å kontakte styret.

 

Vedtekter

Du skal allerede ha fått en kopi av borettslagets vedtekter når du kjøpte leiligheten. Du kan også laste ned vedtektene her

Husregler

Her i Det Glade Kvartal II praktiserer vi kardemommeloven: "Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill - og forøvrig kan man gjøre som man vil". Styret minner likevel om at norsk lov gjelder, og vi ber om at du viser fornuft og f.eks. ikke setter igjen søppel i gangene, gir nabovarsel før fest, og generelt viser hensyn til dine nye naboer.

Ringeklokken

Når du flytter inn, må du gi beskjed til styret om hvilket navn du ønsker på ringeklokken. Se info på oppslagstavla i 1. etg.

Postkasseskilt

For å få et ryddig inntrykk ved inngangspartiet skal alle ha et skikkelig postkasseskilt. Skilt til din postkasse får du laget hos f.eks Låsspesialisten på hjørnet av Amtmann Meinichs gt og Grefsenvn. Koster ca 80 kr. Størrelse på skiltet er 91 x 60 millimeter.

Strøm

Vi har en felles strømavtale for hele borettslaget. Det er ikke anledning for å inngå egne avtaler på dette, da det er en felles strømmåler for blokken. Borettslaget får en felles faktura for strømforbruket for alle leilighetene, og vi har avtale med MAIK, som har ansvaret for å fakturere de enkelte leilighetene kvartalsvis for deres faktisk forbruk. Du må sørge for å kontakte MAIK når du flytter inn, slik at de kan fakturerer riktig person. Det er viktig at strømabonnementet har blitt overført når du flytter inn. Du finner meldingsskjema til MAIK her.

Kabel-TV

Borettslaget har fellesavtale for kabel-TV gjennom Canal Digital. Denne inkluderer HD-PVR dekoder med 42 kanaler til alle leilighetene. 9 av kanalene sendes i HD-kvalitet. Dekoderen gir blant annet elektronisk programguide på TV-skjermen, mulighet for å ta opp programmer og mulighet for å pause/spole tilbake i direktesendinger. Du får også 2 ekstra kanaler som du selv kan velge fra utvalget "Mine favoritter".

Internett/bredbånd

Alle leilighetene har 10/3,8 mbit internett fra CanalDigital inkludert i felleskostnadene. Det er mulighet for individuell oppgradering til høyere hastighet dersom du ønsker det. 

Vifteanlegget - VIKTIG

For å sikre tilfredsstillende trykk og luftkvalitet i leiligheten er det viktig at kjøkkenviften din ALLTID står på minst 1, hele døgnet. For at luften skal kunne sirkulere ordentlig i leiligheten din er det også viktig at du har minst en av spalte-ventilene over vinduene åpen. Dette blir erfaringsmessig lett glemt. Alle leilighetene har derfor fått utdelt et påminnende klistremerke som skal være festet ved siden av knappene på kjøkkenviften. Du får nytt klister fra styret dersom det mangler eller begynner å bli slitt.

Husleien

Husleien består av to deler. Den største delen er for de fleste renter (og senere avdrag) på fellesgjelden. Hver leilighet har sin andel av et felles lån med flytende rente, og denne delen følger det gjeldende rentenivået til enhver tid, og påvirkes iikke av styret. Endringer i renten varsles på oppslagstavlen i første etasje så fort vi mottar melding om det.

Den andre delen av husleien er felleskosnadene. Dette er din andel av kostnadene til driften av borettslaget, slik som kabel-tv, internett, vaktmestertjenester, vask av fellesarealene, vedlikehold, osv. Denne fastsettes av styret, på bakgrunn av budsjetterte kostnader. Vi i styret ønsker som alle andre å holde felleskostnadene jevne, og så lave som mulig, men vi er også nødt til å sikre forsvarlig drift av foretaket.

Borettslagenes sikringsfond

Vi er forsikret mot tap som følge av manglende innbetaling av felleskostnader gjennom medlemsskap i Borettslagenes sikringsfond. Det betyr at du som andelseier ikke risikerer å sitte som ansvarlige for naboens fellesgjeld dersom en annen andelseier ikke evner å betale sin del av fellesgjelden. Dette medlemsskapet gir oss også lavere rentekostnad på fellesgjelden. Du finner mer informasjon her.

Parkering/Garasje

Det er mye gateparkering i området, men det kan være vanskelig å få plass dersom du kommer på senkveld når det ikke er sirkulasjon i parkeringen. Husk Trafikketatens parkeringsbestemmelser, gatene blir ofte kontrollert.

Det Glade Kvartal II har tinglyst prioritet på 12 av parkeringsplassene i garasjen under Det Glade Kvartal I (naboblokken - Nils Huus gt 2). Disse plassene tildeles etter "første mann" prinsippet. Dersom du ønsker garasjeplass kontakter du Merkantilbygg AS, som står for den praktiske håndteringen av disse. Når en beboer fra DGK II melder sin interesse har vi prioritet på den første ledige plassen (opptil våre 12 plasser) dersom alle skulle være utleid. Prisen på garasjeplass følger markedet, og ligger i dag på rundt 1400,- per måned. Betaling skjer forskuddsmessig kvartalsvis, og det kreves depositum på et kvartal pluss 600,- for portåpner.

Bruk av takterrassen/grillen

Takterrassen og grillen er til for alle beboere i DGK II, og vi oppfordrer til aktiv bruk av den. Takterrassen er stor, og det er god plass til flere, men dersom du planlegger noe spesielt vil det være en fordel at du henger du opp lapp på oppslagstavlen i første etasje i forkant. Denne fungerer som nabovarsel dersom det kan forventes noe støy, og man slipper at flere planlegger større samlinger på samme dag.

Man kan ikke reservere hele takterrassen for lukkede selskaper. Alle beboere har alltid adgang til terrassen.

Bruksoverlating (utleie)

I et borettslag er det andelseieren som står oppført på eierpapiret som selv skal bo i leiligheten. Du har ikke automatisk rett til å leie ut leiligheten din. Du finner mer informasjon om bruksoverlating her.

Brukerveiledning fra entreprenør

Ved overtakelse i 2005 fikk hver leilighet utdelt et hefte med informasjon og vedlikeholdsråd relevant for leiligheten. Du som andelseier er ansvarlig for vedlikehold i din egen leilighet. Vi har lagt ut en elektronisk kopi av heftet her.