Borettslaget har avtale for Individuell Nedbetaling av fellesgjeld (IN). Dette betyr at hver andelseier står fritt til å nedbetale hele eller deler av sin andel av fellesgjelden, og dermed få lavere husleie. Nedbetaling av fellesgjelden er irreversibel - du kan ikke ta opp mer fellesgjeld etter nedbetalingen.

Hvordan nedbetaler jeg?

Før du får begynne nedbetaling må du signere "Avtale om individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN)". Denne får du tilsendt ved å ta kontakt med vår forretningsfører i OBOS Eiendomsforvaltning (se Nyttige kontaktpersoner). Ved inngåelse av avtalen påløper et engangsgebyr på 4.300,- (per 26.10.2011) til långiver. Minimumsbeløpet for innbetaling er 30.000,-. Det er anledning til å nedbetale to ganger i året, 1. mai og 1. november, og innbetalingen må være registrert på klientkonto senest 10 dager før de nevnte forfallstidspunktene.