Bekreftelse på at borettslaget er tilknyttet Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond for 2010.

Samtykke for elektronisk kommunikasjon i DGK II

Styret har et sterkt ønske om å bruke e-post til korrespondanse med andelseiere og beboere. Borettslagsloven er klar på at vi må ha uttrykkelig samtykke for å kunne gjøre dette. Hvis du benytter e-post, og synes det er greit, ønsker vi derfor at du bekrefter dette ved å signere skjemaet under og leverer det til styret. Alternativet er at vi må sende alt på sneglepost, noe som medfører ekstra arbeid for oss og tregere informasjon for deg.

Samtykke for elektronisk kommunikasjon i DGK II

Meldingsskjema for endring av strømabonnement hos MAIK

Vi i Det Glade Kvartal II felles strømanlegg som administreres av MAIK A/S. Det innbærer at all strøm kjøpes av MAIK, at alle beboere har abonnement med MAIK. Det er ikke mulig for andelseiere å ha abonnement med noen andre (feks. Hafslund).
Ved utflytting/salg av leiligheten må selger informere MAIK om eierskiftet ved å fylle ut dette skjemaet og sende det til MAIK. Den som flytter ut har ansvaret for strømregningen inntil MAIK har mottatt dette skjemaet. Det kan altså bli dyrt å unnlate å sende skjemaet.

NCCs brukerveiledning for Det Glade Kvartal II Brl

Ved overtakelse i 2005 fikk hver leilighet utdelt et hefte med informasjon og vedlikeholdsråd relevant for leiligheten. Du som andelseier er ansvarlig for vedlikehold i din egen leilighet. Her er en elektronisk kopi av heftet.