Vaktmestertjenester fra Oslo Renhold & Vedlikeholdsservice. Vaktmester er ansvarlig for bl.a. følgende:
• Lyskontroll m/skift
• Justering/smøring av dørfunksjoner
• Sjekk av tekniske installasjoner
• Søppelplukking i uteareal
• Sjekk av heiser
• Skifte sentralstøvsugerposer
• Sjekk av nødutganger og at rømningsveier er frie
• Åpne/stenge utekraner
• Kontroll av bygning og utstyr
• Kontroll av taknedløp og rens av sluk
• Sjekk av brannslukningsapparat
Vaktmester Willy kan kontaktes innen vanlig arbeidstid på telefon 940 10 946. Han er vanligvis innom på fredager. Han kan også ta oppdrag for beboere mot betaling.