Styret har engasjert OBOS Prosjekter for å bistå i utredningen av tiltak, valg av entreprenør og prosjektledelse under hele prosessen.

I 2013 ble det montert et midlertidig tak over svalgangen i 6. etasje inntil permanent tiltak er på plass.

Høsten 2014 sendes det ut tilbudforespørsel til aktuelle entreprenører. Tiltakene består i hovedsak av:
- Det støpes en påstøp for å bedre fall vekk fra vegger. Dette vi i tillegg være med på å hindre lekkasjer gjennom svalgangene. Samtidig sveises det en membran i overgangen vegg-dekke.
- Skjermtak på øverste etasje monteres.
- Renner freses i svalgang, nedløpsrør monters.
- Dryppnese etableres i underkant av svalgangsdekke.
- Vegger utbedres.
- Øvrige nødvendige beslagsarbeider.
- Male

Borettslaget har valgt Thorendahl AS som totalentreprenør til å utføre jobben. OBOS Prosjekt vil bistå borettslaget med å følge opp entreprenøren.