Det ble i går avholdt en ekstraordinær generalforsamling hvor det ble gitt tilslutning til å øke lånerammen for å finanisere byggeprosjektet. Bakgrunnen for dette har alle fått som innkalling til den ekstraodrinære generalforsamlingen, dere finner den også under linken Generalforsamling til høyre.

Etter råd fra OBOS Prosjekt har styret gitt Thorendahl en utsatt sluttdato. Ny sluttdato er nå 8. oktober, tidligere var denne 17. september. Årsaken til utsettelsen er store mengder uforutsette arbeider.

Ny fremdriftsplan er publisert på hjemmesiden, se link til venstre. Denne er noe overordnet, derfor vil vi beskrive hva som vil skje de neste ukene.

Arbeidene på fasadene er nå i stor grad ferdig, med unntak av den største fasadeflaten som vender mot Brettevilles gate. Det er her de største uforutsette arbeidene har dukekt opp, noe som medfører at stillaset må stå oppe lenger enn planlagt. Thorendahl vil bruke uke 35 på å fullføre reperasjonen av skadene på fasaden og begynne med malearbeider i uke 36. Dette vil være maling av pussfasader, trelfater og takterrassee til leilighetene i 5. og 6. etasje. Når malearbeidene er fullført kan dette stillaset taes ned, men det vil nok ikke skje før tidligst uke 37, kanskje uke 38.

Stillaset mot svalgangene vil nok stå oppe helt til arbeidene er avsluttet i tidlig oktober.

På svalgangene er det gjort påstøp for å sikre fall vekk fra vegg. Når dette er avsluttet så er neste operasjon å legge et epoxybelegg på svalgangen som beskyttelse og sikre at det ikke lekker vann gjennom skjøter o.l. Legging av dette belegget vil være krevende i den forstand at det tar 8-12 timer for å tørke og at det ikke må berøres/tråkkes på før det er helt tørt. Thorendahl vil planlegge denne operasjonen og sammen med styret sende ut mer informasjon i god tid før det skjer. Vi ber om at dere leser denne informasjonen nøye og samarbeider.

Ellers så gjenstår det arbeider med å lukke de åpne veggene på svalgangene, montering av takrenner og drenering samt resterende malearbeider. Det nye taket i 6. etasje vil monteres først helt mot slutten av byggeperioden, fra sent september. Før det så skal Thorendahl bygge et midlertidig tak over den felles takterrassen i 6. etasje mens de gjør arbeider under terassebordene.

Styret forstår at det er krevende å være beboer med byggeplass som nærmeste beboer. Vi ber om at dere fortsatt er tålmodige, om 7 uker så vil det være avsluttet. Styret vil informere om hvordan økonomien i prosjektet har gått i midten av oktober.
Om det er mangler med arbeidene i din leilighet så håper vi at du har meldt dette til Thorendahl via tilbakemeldingsskjema. Om ikke så meld fra til styret snarest på epost This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Vi ber også at dere melder fra på samme epostadresse om dere ikke får åpnet vinduer. Vi vil prøve å melde fra når det er malt vinduskarmer fremover slik at dere kan åpne vinduene så fort som mulig (for å lufte malingen i skjøtene).

God helg!