Kjære medbeboere,

Vi ønsker å dele litt informasjon om det pågående arbeidet.

Mvh Styret i Det Glade Kvartal 1

------------------------------------------------------------------------

Rehabiliteringen av borettslaget vårt har nå pågått i 1,5 måneder. Den første tiden var det ikke mye aktivitet, for det meste opprigging og stillasmontasje. Det har tatt seg opp med aktivitet de siste ukene i juni, med undersøkelser og arbeid på svalgangene og på fasaden.

Rehabiliteringen ble igangsatt for å rette opp byggefeil på svalgangen. Dette gjaldt både feil fall på svalgangsdekket og manglende lufting for trepanelet. Det har vært fagfolk inne i flere omganger over de siste årene for å foreslå tiltak på utbedring av skader og hindre at det kan skje igjen. Dette har også vært et godt tidspunkt til å gi hele fasaden et løft, med maling av pussdekke og treverk.

I denne prosessen benytter vi OBOS Prosjekt som faglig rådgiver og Thorendahl som utførende entreprenør. Thorendahl har igjen flere underentreprenører. Vi har hatt et godt samarbeid med OBOS Prosjekt og Thorendahl til nå. Det avholdes byggemøte annenhver uke.

Overordnet
Dette prosjektet er komplekst i omfang. Det er også slik at flere av de tingene som skal rettes opp ikke var fullstendig kjent ved oppstart siden mye lå bak veggene. Det har vist seg at det er flere feil og mangler enn antatt, men det er forsatt god tro på at prosjektet kan gjennomføres innenfor planlagt tid og budsjettramme.

Det er også slik at dette prosjektet tar mye tid og oppmerksomhet for styret. Vi gjør så godt vi kan :-)

Fremdrift
Entreprenøren melder om at de er i rute med arbeidene. Grunnet mer arbeid enn forventet på svalgangene er sluttdatoen flyttet 8 dager, med nedrigging og opprydding primo/medio september.

Budsjett og økonomi
Vi har fått innvilget lån i henhold til lånerammen som ble vedtatt på generalforsamling 26. mars. Lånet er i OBOS-banken med 2,65% rente, og vi benytter anledningen til å refinansiere det lille lånet vi har i DNB (ca 250 000 kr, 4% rente).

Det har dukket opp flere kostnader knyttet til skjulte feil og mangler, blant annet etter at trepanelet langs svalgangene ble åpnet. Flere detaljer er beskrevet i teksten under. Vi er likevel fortsatt innnenfor budsjett.

Pågående arbeider

Svalganger
Det er som alle ser gjort mye jobb med å rive panel for å avdekke omfang av råteskader. Det har desverre vist seg at problemet har vært større enn antatt. Det ble funnet råteskader som ventet i de øverste etasjene, men det viste seg at det var nærmest tilsvarende helt ned til 1. etasje. Selv om det har vært råteskader så har det ikke nødvendigvis forplantet seg inn i leilighetene, men det kunne fort vært tilfelle om problemet ikke hadde vært tatt hånd om.

Ved å åpne panelet har vi også kommet nærmere hva årsaken til råteskadene har vært. Feil fall på svalgangene – som fører til at vann står opp mot veggen – og dårlig isolasjon rundt betongsøylene inne i veggen – som har medført en kuldebro – har gjort at det har dannet seg kondens inne i veggen. Dette har ført til råte av treverk. (Dette kan være mye for ikke-byggtekniske å fordøye!)

Thorendahl har jobber nå med å installere nytt treverk inne i veggen. Dette har gjort at de har måtte inn i mange leiligheter for å tette igjen skurehull.

De vil nå isolere veggen opp igjen og montere nytt trepanel. For å hindre problemet med kuldebro så vil de måtte mygge ca 10 cm utstikker fra veggen rundt hver betongsøyle for å få plass til mer isolasjon. De vil også isolere stålbjelkene som går på tvers over svalgangene ut ifra veggen siden disse også bidrar til kuldebroa.

Etter at dette er ferdig vil de starte med å gjøre påstøp på svalgangene for å sikre nok fall. De vil være én dag per svalgang hvor det ikke vil være mulig å gå inn/ut av leiligheter mellom kl 8-16 på grunn av støping. Thorendahl vil varsle i god tid før dette skjer.

Pussfasader
Når stilasene har kommet opp rundt fasadene så har Thorendahl fått inspisert disse sammen med faglig rådgiver. Det viser seg at deler av pussfasaden er skadet, med sprekker eller sitter løst. Det vil bli iverksatt tiltak for å rette opp dette.

Treverk
Det har vært malt fargeprøver. Thorendahl vil snart starte med å male alle trefasader når de får tilgang til disse med stilaser.