Søppelrommet har flere containere. Disse er beregnet for to typer avfall:

- Husholdningsavfall. Dette er enten matavfall (grønne poser), plastavfall (blå poser) og restavfall (andre poser). Alt søppel skal være pakket i disse posene

- Papp/papir. Dette skal være sammenbrettet, ellers risikerer vi at containeren fylles med veldig mye luft ;-)

Lær mer om hvordan du behandler avfallet ditt hos Oslo Kommune.

Det er lite innbydende for andre hvis man ikke rydder opp etter seg. Vi håper det er mulig å holde orden i dette rommet også, selv om det bare er et søppelrom.