OBOS skaffer nøkler til din leilighet. Ta kontakt med forretningsfører.