Om du ønsker å endre navn på porttelefonen kan du sende en sms til tlf: 905 87 400 med følgende informasjon;

- Leilighetsnummer
- Adresse
- Navn du ønsker