I etterkant av overtagelse av bygget i 2005 ble det oppdaget mangler i form av utette svalgangsskjøter og feil fall på svalgangene. Det ble reklamert ovenfor utbygger NCC. NCC utførte tiltak i 2007 ved å fuge og montere beslag på skjøtene. Det ble ikke gjort noe med fallet på svalgangene.

Det viste seg at disse tiltakene ikke var tilstrekkelig for å unngå at det rant vann mot panelet. Først i mai 2012 kom det fram at dette hadde ført til fukt- og råteskader i fasaden. Styret reklamerte da på nytt til NCC grunnet mislykket utbedring i 2007.
Foreldelsesfristen for slike saker er tre år fra overtagelse/utbedring. Denne løp derfor ut i 2010. NCC har med bakgrunn i dette ikke godtatt reklamasjonen.

Styret har engasjert advokat for å vurdere om borettslaget skal gå til sak mot utbygger for disse manglene. Men advokaten har anbefalt å ikke ta saken videre i rettsvesenet siden det virker klart at reklamasjonsretten er foreldet. Konklusjonen er at styret burde vært kjent med at det kunne være utfordringer med fallet i svalgangene og at man burde fulgt opp at tiltakene fra 2007.