Vedtekter, vedtatt på generalforsamling 2006

Husordensregler, vedtatt på generalforsamlingen 2014

Link til borettslagsloven

 

Vaktmestertjenester fra Oslo Renhold & Vedlikeholdsservice. Vaktmester er ansvarlig for bl.a. følgende:
• Lyskontroll m/skift
• Justering/smøring av dørfunksjoner
• Sjekk av tekniske installasjoner
• Søppelplukking i uteareal
• Sjekk av heiser
• Skifte sentralstøvsugerposer
• Sjekk av nødutganger og at rømningsveier er frie
• Åpne/stenge utekraner
• Kontroll av bygning og utstyr
• Kontroll av taknedløp og rens av sluk
• Sjekk av brannslukningsapparat
Vaktmester Willy kan kontaktes innen vanlig arbeidstid på telefon 940 10 946. Han er vanligvis innom på fredager. Han kan også ta oppdrag for beboere mot betaling.

 

Styret har engasjert OBOS Prosjekter for å bistå i utredningen av tiltak, valg av entreprenør og prosjektledelse under hele prosessen.

I 2013 ble det montert et midlertidig tak over svalgangen i 6. etasje inntil permanent tiltak er på plass.

Høsten 2014 sendes det ut tilbudforespørsel til aktuelle entreprenører. Tiltakene består i hovedsak av:
- Det støpes en påstøp for å bedre fall vekk fra vegger. Dette vi i tillegg være med på å hindre lekkasjer gjennom svalgangene. Samtidig sveises det en membran i overgangen vegg-dekke.
- Skjermtak på øverste etasje monteres.
- Renner freses i svalgang, nedløpsrør monters.
- Dryppnese etableres i underkant av svalgangsdekke.
- Vegger utbedres.
- Øvrige nødvendige beslagsarbeider.
- Male

Borettslaget har valgt Thorendahl AS som totalentreprenør til å utføre jobben. OBOS Prosjekt vil bistå borettslaget med å følge opp entreprenøren.

 

(1) Fører en andelseiers mislighold til skade på borettslagets eiendom eller på annen andelseiers bolig eller fastmontert inventar som naturlig hører boligen til, skal skaden utbedres av borettslaget.

(2) Skade på innbo og løsøre skal utbedres av skadelidte andelseier. Borettslaget hefter ikke for eventuelle skader på skadelidtes innbo og/eller løsøre.

(3) Borettslaget og skadelidte andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at andelseieren misligholder sine plikter, jf borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.

(4) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens § 5-18.

 

Plan for bytte fra Canal Digital til Get

(oppdatert 18.01.2016)

Som tidligere varslet så vil vi bytte leverandør av TV og bredbånd fra Canal Digital til Get nå i månedsskiftet januar/februar. Get sin entreprenør vil starte arbeidet med å skifte utstyr i fellesområdene denne uka.

Denne uka vil alle beboere også få brev fra Get med informasjon om utlevering av utstyr, hvordan man oppgraderer bredbåndshastighet, hvordan ordne tilgodelapp for tidligere kjøpt PVR-boks fra Canal Digital (siste 48 mnd), og mer.

Hver enkelt leilighet vil få beskjed med lapp på døra eller i postkassa med tidspunkt for når det skal gjøres arbeid inne i leiligheten. Dette dreier seg om et enkelt skifte av kabel-TV-pluggen i veggen, det skal ikke ta mer enn 15 min å gjennomføre. Når dette skiftet er gjort så vil leiligheten få signal fra Get. Fram til skiftet skjer så vil det være tilgjengelige signaler fra Canal Digital.

Når du har fått signal fra Get så kan du returnere utstyr du har lånt av Canal Digital (modem, kabel, evt. om du ikke har kjøpt TV-boks) med returblanketten som ble utdelt i posten i desember.

For mer informasjon om hvorfor vi bytter leverandør se følgende informasjonsbrev: