Borettslaget har to felles lån:

- Husbanken, restgjeld 62 millioner kr
- DnB, restgjeld 300 000 kr

(per 21.10.2014)

Lån fra Husbanken

Lånet fra Husbanken finansierte selve bygningen vi bor i. Alle andelseierne har ansvar for sin andel av denne fellesgjelden, i samsvar med arealet på den enkelte leilighet. Vi betaler avdrag og rentekostnader på dette lånet gjennom den månedlige husleien. Innkrevingen av disse rentekostnadene justeres etterhvert som rentenivået i Husbanken endrer seg. Beløpet kommer til syne som "Kapitalkostnader" på fakturaene fra Obos.

Den enkelte andelseier kan betale hele eller deler av sin andel av lånet fra Husbanken gjennom IN-ordningen (Inviduell Nedbetaling). Dette kan gjøres to ganger i året. Om du ønsker å benytte IN-ordningen kan du kontakte forretningsfører.

Du kan finne oppdaterte rentesatser for lånet på http://husbanken.no/rente

Sikringsordning

Det Glade Kvartal I er medlem i Borettslagenes Sikringsordning gjennom OBOS. Dette er en ordning hvor andelseierne er forsikret mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader. Dersom en andelseier ikke betaler felleskostnadene sine, må boligen selges og Borettslagenes Sikringsordning kan dekke de uteblitte felleskostnadene som borettslaget ikke får dekket via salget.

Mer informasjon finner du på http://www.nbbl.no/Boligbyggelag/Om-borettslag/Borettslagenes-sikringsordning