Det er et skille mellom den enkelte andelseiers vedlikeholdsplikt og vedlikeholdsplikten til borettslaget/fellesskapet. Dette skillet går enkelt sagt på at alt innenfor din egen leilighet er ditt ansvar, mens fellesområdene er borettslagets ansvar.

Merk at borettslagets fellesforsikring kan dekke skader innenfor din egen leilighet (ikke innbo). Ta kontakt med OBOS Forsikring for å avklare dette.

Beskrivelse av vedlikeholdsplikten er beskrevet i vedtektene §5 og i linkene under denne artikkelen