I den åpne delen av bodrommet i Frederik Glads gate i etasje U2 er det nå satt inn hyller for lagring av bildekk. Det er fritt fram for alle beboere å plassere sine dekk der.

Alle dekk skal merkes med navn. Dekk som ikke er merket, vil bli kastet som et ledd i den årlige dugnaden.