Alle beboere anmodes om å parkere sykkelen slik at den ikke står i veien for ferdselsveier. Sykler som står i veien for rømningsveier kan bli fjernet uten varsel.
Sykler som ikke benyttes anmodes om å plasseres under nedkjøringsrampa i parkeringskjelleren (U2). Dette gjør det enkere for de som bruker sykkelen ofte til å benytte parkeringen i U1.