Hjemmesidene til borettslagene Det Glade Kvartal I (DGK1) og Det Glade Kvartal II (DGK2) kan nås på OBOS sin tjeneste vibbo.no:

Det Glade Kvartal I (DKG1)

Det Glade Kvartal II (DGK2)